Το Γαλάτσι παλιά: Κατασκευή Διυλιστηρίου Γαλατσίου το 1927 (μέρος Β’)

Κατασκευή Διυλιστηρίου Γαλατσίου το 1927 και το 1929

Υδροληψία στην εποχή του 1933

και άλλη μια φωτογραφία απο την κατασκευή Διυλιστηρίου στο Γαλάτσι το 1927