Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Κασσάνδρα ,γράφει ιο Απόστολος Σπανός

Γράφει ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΠΑΝΟΣ, Αντιπρόεδρος ∆ιοίκησης της Ένωσης
Αυτοαπασχολούµενων Επαγγελµατιών – Βιοτεχνών – Εµπόρων ∆. Γαλατσίου

Την Κασσάνδρα δεν την πίστεψε ποτέ κανένας!!! Όµως η Κασσάνδρα
δεν διαψεύστηκε ποτέ!!!
Πάει πολύ να εγκαλούν ακόµα και σήµερα την Κασσάνδρα πως δεν τους µί-
λησε ποτέ µε τρόπο τέτοιο που να τους κάνει να την πιστέψουν!!! Ακόµα και σή-
µερα τους φταίει η Κασσάνδρα!!!
Όµως η καταστροφή της Τροίας επήλθε!!!
Εάν θές να «ησυχάσεις», λες την Κασσάνδρα τρελή, κι αλλοπαρµένη!!!
Αυτό που σας λένε οι Κασσάνδρες δεν λέγεται αλλιώς!!! Μόνο έτσι. Αυτό που
λένε οι Κασσάνδρες ποτέ δεν θέλησες να το ακούσεις ούτε να το πιστέψεις.
∆εν υπήρχε άλλος δρόµος παρά η µαζική ενοχοποίηση της Κασσάνδρας για
την απενοχοποίηση της µάζας!!!
Η Κασσάνδρα δεν ήταν η πρώτη παράξενη σεχταρίστρια που πρόβλεπε κα-
ταστροφές για να την σπάει στη µάζα!!! Για την ακρίβεια δεν υπήρξε ποτέ!!!

Πάντα ήταν απλά µια πλευρά της συλλογικής διάνοιας, ένα κοµµάτι του µυα-
λού σου που δεν ήθελες να υπάρχει.
Και αν η Κασσάνδρα είναι ένας µύθος η άρνηση της καταστροφής που επα-
ναλαµβάνεται είναι πραγµατικότητα. Αυτή η άρνηση είναι τελικά µιά απώθηση
της πραγµατικότητας.

Ένας εξορκισµός, ενα ευχέλαιο για την βέβαιη καταστροφή που ποτέ δεν την
απέτρεψε. Ένας παραλογισµός που δεν λήγει παρά µόνο µε την λογική ή µε µια
λοβοτοµή !!! Προφανώς όχι στην Κασσάνδρα !!! Αυτή δεν φταίει σε τίποτα
Τα ντόπια φασισταριά, που θέλουν να κρύβονται πίσω από την ιδιότητα του
έλληνα εθνικιστή, θέλουν να ξεπαστρέψουν – λένε – και τους τούρκους εθνικι-
στές!!! Θα καθαρίσουν, λέει, την οικουµένη ολόκληρη!!!
Σιγά τα αίµατα.
Τι και αν ωρύεται η Κασσάνδρα πως οι εθνικιστές είναι απλά φασισταριά στην
υπηρεσία και του Αγαµέµνονα από δω και του Πρίαµου από κεί.
Τι και αν ο φρέσκος (πλην θνησιγενής) Αχιλλέας βάλθηκε να ξεπλύνει τα γου-
ρουνόσκυλα του έλληνα βασιλιά παρέα µε τον πολυµήχανο Οδυσσέα. Τι να
έχουν πάθει άραγε οι ήρωες; Παραφρόνησαν;

Συµβόλαια εκτελούν; Είναι οι ηρωές µας µε τους βασιλιάδες ή µε µας; Βου-
λώστε το στόµα της Κασσάνδρας δεν θα σας αρέσει η απαντησή της!!!
Τι και αν κράζει η Κασσάνδρα πως αυτό το πλυντήριο ξεπλένει και τα αλλα
γουρουνόσκυλα στην άλλη όχθη του Αιγαίου. Και όλα µαζί τα βρωµερά σκυλιά
θα φάνε µέχρι το κόκκαλο τις σάρκες της άπιστης µάζας.
Τι και αν σκίζεται η Κασσάνδρα πως ο Πρίαµος και ο Αγαµέµνονας θα το ξα-
ναπαίζουν σίγουρα το παιχνίδι αλλά σε άλλη µοντέρνα Τροία αυτή τη φορά στην
άλλη όχθη του Αιγαίου.

Ποιός την χέζει την Κασσάνδρα!!! Μια καλόγρια 100 χρόνων είναι που επί-
µονα αρνείται να συνεργασθεί µε βασιλιάδες και θεούς και ήρωες.
Και αν πότε-πότε ανησυχεί πολλούς µε τις άθλιες προβλέψεις της η λύση είναι
γνωστή και πανάρχαια. Θα αλλάξουν τον Αχιλλέα µε τον Μενέλαο και πάλι. Τ
ον
έτσι της ωραίας Ελένης που δεν γερνάει ποτέ σαν την Κασσάνδρα που παρα-
µένει γκοµενάρα. Πιάνουν αυτά στη µάζα.
Έτσι θα γίνεται όσο για µια Ελένη ξένη θα ζεις κι όχι για τη ζωή σου.