Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Η αισιοδοξία ευνοεί τη µακροζωία

Έρευνα έδειξε ότι οι περισσότερο αισιόδοξες γυναίκες είχαν σχεδόν 30% χαµηλότερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε από τις νόσους που αναλύθηκαν σε σύγκριση µε τις λιγότερο αισιόδοξες γυναίκες.

Σε νέα έρευνα, γυναί- κες µε θετική στάση ήταν λιγότερο πιθανό να πεθάνουν από αρκετά αίτια,περιλαµβανοµένου του καρκίνου, της καρδιοπάθειας, του εγκεφαλικού επεισοδίου, των αναπνευστικών νόσων και των λοιµώξεων, έναντι όσων ήταν λιγότερο αισιόδοξοι.

Ο Eric Kim, του Harvard TH Chan School of Public Health, δήλωσε ότι ενώ ο περισσότερες προσπάθειες στρέφονται σήµερα στη µείωση των παραγόντων κινδύνου για νόσους, ενισχύονται οι ενδείξεις ότι η ενίσχυση της ψυχολογικής ελαστικότητας µπορεί ενδεχοµένως να κάνει τη διαφορά.

Μια άλλη πιθανότητα είναι η υψηλότερη αισιο- δοξία να επιδρά άµεσα στο βιολογικό σύστηµα. Η ερευνητική οµάδα ανέλυσε τα επίπεδα αισιοδοξίας 70.000 γυναικών και άλλους παράγοντες που θα µπορούσαν να παίζουν ρόλο στο πώς η αισιοδοξία µπορεί να επηρεάσει τον κίνδυνο θνησιµότητας, όπως υπέρταση, διατροφή και άσκηση.

Τα ευρήµατα έδειξαν ότι οι περισσότερο αισιό- δοξες γυναίκες είχαν σχεδόν 30% χαµηλότερο κίν- δυνο θανάτου από οποιαδήποτε από τις νόσους που αναλύθηκαν στη µελέτη σε σύγκριση µε τις λιγότερο αισιόδοξες γυναίκες.

Προηγούµενες έρευνες έδειξαν ότι η αισιοδοξία µπορεί να αλλάξει µε σχε- τικά εύκολες και χαµηλού κόστους παρεµβάσεις, ακόµα και όταν οι άνθρω- ποι γράψουν και σκεφτούν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα σε διάφορους τοµείς της ζωής τους, δήλωσαν οι ερευνητές προσθέτοντας ότι η ενθάρρυνση της χρήσης τέτοιων παρεµβάσεων θα ήταν καινοτόµος τρόπος ενίσχυσης της υγείας µελλοντικά.

 Η έρευνα δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of Epidemiology.

(Πηγή: iatronet.gr)