Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Τρόποι να ασκηθείτε σε 10 λεπτά αν δεν προλαβαίνετε να πάτε στο γυµναστήριο

Τρόποι να ασκηθείτε σε 10 λεπτά

αν δεν προλαβαίνετε να πάτε στο γυµναστή- 

ριο, µην απελπίζεστε. Μπορείτε να γυµναστείτε µέσα σε δέκα µόλις λεπτά, µε 

διαφορετικούς τρόπους, όπως συµβουλεύουν οι ειδικοί του iatronet.gr

Η έλλειψη χρόνου ίσως είναι η πιο συχνή δικαιολογία που θα ακούσουµε όταν κάποιος δεν γυµνάζεται αρκετά. Και είναι πολύ λογικό. Με τη 

δουλειά, µε όλες τις άλλες υποχρεώσεις (ας µην 

µιλήσουµε και για όσους έχουν παιδιά), το να αφιερώσουµε µια ολόκληρη ώρα στη γυµναστική, µας φαίνεται αδύνατο. Έχουµε καλά νέα, λοιπόν, ειδικά 

για όσους ξεκινούν τώρα τη γυµναστική ή έκαναν για αρκετό καιρό καθιστική ζωή. Το να κάνετε γυµναστική για µικρά χρονικά διαστήµατα κατά τη 

διάρκεια της ηµέρας είναι εξίσου αποτελεσµατικό. 

Ορίστε, λοιπόν, δέκα υπέροχοι τρόποι για να βάλετε την άσκηση στην καθηµερινή σας ζωή, σε µικρές και εύκολες δόσεις. 

• Σταµατήστε να παίρνετε το ασανσέρ, και ανεβαίνετε µε τις σκάλες. Αν είστε σε πολύ ψηλό 

όροφο, περπατήστε το µισό της διαδροµής. 

• Όταν βλέπετε τηλεόραση, κάντε µερικές 

ασκήσεις κατά τη διάρκεια των διαφηµίσεων, 

όπως αλµατάκια επιτόπου, καθίσµατα, κάµψεις, 

ροκανίσµατα και προβολές. 

• Μετά το µεσηµεριανό στη δουλειά, κάντε 

ένα δεκάλεπτο διάλειµµα για να περπατήσετε στο 

τετράγωνο. 

• Αν έχετε παιδιά, αντί να τα περιµένετε να τε- 

λειώσουν κάποια από τις εξωσχολικές τους δρα- 

στηριότητες, προτιµήστε να βγείτε παράλληλα για 

περπάτηµα. 

• Κάντε ένα µικρό, δεκάλεπτο πρόγραµµα µε 

το που ξυπνάτε. Για παράδειγµα, 25 αλµατάκια 

επιτόπου, 15 καθίσµατα, 15 κάµψεις και λίγο επι- 

τόπου τρέξιµο. 

• Αν έχετε σκάλες στη δουλειά, κάντε κάθε 

µέρα ένα διάλειµµα για δέκα λεπτά και προσπα- 

θήστε να ανεβείτε και να κατεβείτε όσο περισσό- 

τερους ορόφους γίνεται. 

• ∆οκιµάστε να κάνετε για δέκα λεπτά yoga ή 

Pilates. Υπάρχουν αρκετά µικρά προγράµµατα 

που µπορείτε να κάνετε µέσα σε τόσο χρόνο, και 

άπειρα βίντεο µε οδηγίες online. 

• Αν έχετε παιδιά, παίξτε µαζί τους έξω. Ρω- 

τήστε τα τι παιχνίδι έχουν όρεξη να παίξουν και 

αφήστε τον εαυτό σας να διασκεδάσει και να αυ- 

ξήσει παράλληλα τους παλµούς της καρδιάς. 

• Αν έχετε ραντεβού και έχετε καθυστερήσει, 

περπατήστε. Αυτά τα 10 λεπτά που θα περνούσατε 

καθισµένοι, περιµένοντας, µπορούν να γίνουν λίγο 

γρήγορο περπάτηµα µέχρι να έρθει η σειρά σας. 

• Αλλάξτε τον τρόπο που πηγαίνετε στη δου- 

λειά. Αν δεν είναι δυνατό να περπατήσετε όλη τη 

διαδροµή, κατεβείτε δύο στάσεις του λεωφορείου 

ή µία στάση του µετρό νωρίτερα – πόσο µάλλον, 

για να το καταφέρετε αυτό, θα χρειαστεί να ξυ- 

πνάτε και λίγο νωρίτερα. Και αυτό έχει πολλά ση- 

µαντικά οφέλη.