Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

ΟΑΕΔ: Πεντάμηνη απασχόληση για 50.000 ανέργους σε δήμους

Μέσα στις επόμενες ημέρες θα υπογραφούν οι σχετικές αποφάσεις για την απορρόφηση 50.000 ατόμων από τους δήμους, μέσω ΟΑΕΔ, με τον μηνιαίο μισθό να μην ξεπερνά τα 500 ευρώ. Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 170 εκατομμυρίων ευρώ, θα υλοποιηθεί άμεσα ενώ οι περισσότερες προσλήψεις θα γίνουν μέσω των δήμων. Περισσότερες πιθανότητες πρόσληψης έχουν οι μακροχρόνια άνεργοι καθώς σε αυτούς θα δίδονται και τα περισσότερα μόρια.

Οι δύο ομάδες ωφελουμένων θα είναι:
1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
2. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
Το χρονικό διάστημα της συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, για το μέλος της οικογένειας-στόχου που υποβάλλει αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα, όπως αποτυπώνεται στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, με ανώτατο όριο αυτό των 36 μηνών, θα μοριοδοτείται ως εξής:
– Για τους πρώτους δώδεκα μήνες: 1 μονάδα ανά πλήρη μήνα.
– Για τους επόμενους δώδεκα μήνες: 1,5 μονάδα ανά πλήρη μήνα.
– Για τους επόμενους δώδεκα μήνες: 2 μονάδες ανά πλήρη μήνα. Επιπλέον μόρια θα προσθέτουν ο αριθμός των παιδιών και το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος.
Τα προγράμματα στα οποία θα μπορούν να απασχοληθούν οι άνεργοι είναι:
– έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών, αθλητικών υποδομών,
– έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων και προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας (π.χ. καθαρισμός παραλιών), καθαριότητα παράλιων περιοχών, καθαρισμοί και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις σε ρέματα
– ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς και δράσεις διατήρησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
– αποκατάσταση και βελτίωση αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος (π.χ. φυτεύσεις σε γειτονίες),
– αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων,
– διαχείριση και προστασία υδάτινων πόρων και δασών,
– προσωπικές κοινωνικές υπηρεσίες όπως κατ’ οίκον φροντίδα ηλικιωμένων, ΑμεΑ κλπ.
– κοινωνικές δράσεις όπως κοινωνικά παντοπωλεία, συλλογή και διάθεση χρησιμοποιημένου ρουχισμού,
– εξωσχολικά προγράμματα για μαθητές,
– οδική ασφάλεια μαθητών,
– σίτιση σε ολοήμερα σχολεία φτωχών περιοχών,
– αναδάσωση, δασοπροστασία, φύλαξη περιοχών υψηλού φυσικού κάλλους.
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί όχι μόνο από τους δήμους, αλλά και από άλλους δημόσιους φορείς.