Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Συµβουλές για ασφαλή ηλιοθεραπείαΕίναι γεγονός ότι κάθε άνθρωπος έχει το δικό του χρώµα και δεν µαυρίζει στο ίδιο ποσοστό µε άλλους, δυστυχώς ή ευτυχώς γενετικοί παράγοντες παίζουν αποφασιστικό ρόλο. Γι’ αυτό µε- ρικοί άνθρωποι, ακόµη κι αν µείνουν για λίγο στον ήλιο, γυρίζουν µαυρισµένοι, ενώ άλλοι, µε πιο ανοιχτόχρωµο δέρµα, κοκκινίζουν σαν «αστακοί» µετά από σύντοµο χρονικό διάστηµα.

ΤΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ ΚΑΙ Η ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Μια πολύ σηµαντική πτυχή για το µαύρισµα που πρέπει να έχουµε στο µυαλό µας κάθε φορά που κάνουµε ηλιοθεραπεία είναι το γεγονός ότι βλάπτει το κολλαγόνο στο δέρµα. Προκαλεί την απώλεια ελαστικότητας και οι ίνες στο δέρµα αρχίζουν επίσης να φθείρονται. Αυτή η ζηµιά προκα- λείται στο δέρµα, όπου υπάρχει ο συνδετικός ιστός, αλλά η καταστρε- πτική επίδραση θα είναι σύντοµα εµ- φανής και στην επιδερµίδα. Η µόνη θεραπεία είναι να «κρατή- σουµε» το κολλαγόνο σε καλή κατά- σταση. Μόνο έτσι πρόκειται να βοηθηθεί το δέρµα σας από τη γή- ρανση που προκαλείται από τις ακτί- νες του ήλιου.

ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΕΡΑΤΙΝΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΤΡΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙ∆ΕΡΜΙ∆ΑΣ

Με την επίδραση του ήλιου εκτός από το µαύρισµα το κεράτινο στρώµα του δέρµατος γίνεται σκλη- ρότερο και παχύτερο – αυτό οδηγεί και στην αφυδατωµένη όψη του δέρµατος που παρατηρούµε το καλοκαίρι.

ΗΛΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

 Ο ήλιος και οι παραλίες είναι ο πιο κοινός τρόπος για να αποκτήσουµε ένα ελκυστικό σώµα. Εν τούτοις υπάρχουν µερικά µειονεκτήµατα για το υπαίθριο µαύρισµα. Πρώτον και κύριο, είναι η πιο ανεξέλεγκτη µέθοδος. Ακόµα και όταν χρησιµοποιούµε αντηλιακό, κανένας δεν µπορεί να είναι βέβαιος πως το αντηλιακό είναι αρκετό για να µας προστατέψει από τις ισχυρές ακτίνες του ήλιου Η διαδικασία µαυρίσµατος, σε µια σειρά απλών βηµάτων που πραγµα- τοποιούνται στο δέρµα, είναι η εξής: Η UVA ακτινοβολία από τον ήλιο, ερχόµενη σε επαφή µε ένα εξειδικευ- µένο στοιχείο στο δέρµα αποκαλούµενο µελανοκύτταρο διεγείρει την δηµιουργία και παραγωγή µιας χρωστικής ουσίας που είναι γνωστή ως µελανίνη. Καθώς η µελανίνη ταξιδεύει στην επιφάνεια του δέρµατός, συνδυάζεται µε το οξυγόνο και δηµι- ουργεί το καφετί χρώµα που ονοµάζουµε µαύρισµα. Η µελανίνη είναι φυσικά παρούσα στο δέρµα και το προστατεύει από τη ζηµία που προκαλεί η ηλιακή ακτινοβολία. Παράλληλα όµως µε το µαύρισµα και αναπόφευκτα, η υπεριώδης ακτινοβολία του ήλιου δηµιουργεί στο δέρµα ελεύθερες ρίζες οξυγόνου που προκαλούν την οξείδωση και εκ- φύλιση των κυττάρων που τελικά κα- ταλήγει στη γήρανση του δέρµατος. Για να αποτρέψουµε όσο γίνεται τις συνέπειες αυτές, πρέπει να τηρη- θούν οι παραπάνω συµβουλές. Επί- σης τότε θα απολαύσουµε ένα βαθύ µαύρισµα που θα κρατήσει και µετά τον Αύγουστο!

ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΟ

Αν και η χρησιµοποίηση αντηλια- κού είναι απαραίτητη, δεν είναι η πα- νάκεια για να κρατήσουµε τη νεανική όψη του δέρµατος. Πρέπει να γνω-ρίζουµε ότι ακόµα και στους έµµε- σους τρόπους ηλιοθεραπείας (solarium) ή κατά την οδήγηση του αυτοκινήτου ή κατά το περπάτηµα, εκτιθέµεθα στην ακτινοβολία του ήλιου. Όταν ο ήλιος «καίει», είναι απαραί- τητο να ανανεώνεται το αντηλιακό σας τακτικά, για να αποτρέψει τα ατυχήµατα-εγκαύµατα. Υπάρχουν πολλοί τύποι αντηλια- κών, αλλά πρέπει επίσης να προσέ- χετε, εκτός από τη χρήση του ενδεδειγµένου δείκτη προστασίας, το αντηλιακό να µην έχει πολύ δυ- νατό άρωµα και να είναι υποαλλερ- γικό.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΙΝ ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΛΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

• Μην το παρακάνετε. Ξεκινήστε µε µικρές περιόδους ηλιοθεραπείας 5 µε 10 λεπτά δύο φορές την ηµέρα.
• Μην εκτίθεστε στην ηλιακή ακτινοβολία στις ώρες αιχµής που ο ήλιος είναι πολύ δυνατός (12:00 – 16:00) Χρησιµοποιείτε πάντα αντηλιακό του ενδεδειγµένου δείκτη, ανάλογα µε το τύπο του δέρµατός σας.
• Κατά τη διάρκεια της ηλιοθεραπείας να φροντίζετε για την συνεχή ενυδάτωσή σας πίνοντας νερό και χυµούς και τσάι και αποφεύγοντας τα αναψυκτικά που στην ουσία αφυδατώνουν.
• Μετά από την ηλιοθεραπεία το καλύτερο είναι ένα δροσερό ντους, που θα αποµακρύνει το υπολείµµατα από το λάδι ή το αντηλιακό, καθώς και το αλάτι από τη θάλασσα. Μετά το ντους συνιστάται η χρήση µιας καλής ενυδατικής λοσιόν σε όλες τις περιοχές, για να αποτρέψει την ξηρότητα.

• Εάν θεωρείτε ότι το δέρµα σας γίνεται πολύ ξηρό, λεπτό και εύθραυστο µετά από την ηλιοθεραπεία, αναστείλετε µάλλον τη διαδικασία του µαυρίσµατος για λίγο και χρησιµοποιήστε καθηµερινά µια ενυδατική λοσιόν. Για να αφαιρέσετε τα νεκρά στοιχεία από το δέρµα σας, χρησιµοποιήστε ένα φυσικό προϊόν πίλινγκ. (Πηγή: diatrofi.gr)