Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Τέσσερα πράγµατα που «κερδίζει» το µυαλό όταν γυµνάζεσαι

Αυτή είναι η εποχή που οι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται
να γυµναστούν ή το πράττουν. Το καλοκαίρι που πλησιάζει είναι βασικό κίνητρο.
Πέρα από το ευρέως γνωστό γεγονός ότι ο άνθρωπος πρέπει να γυµνάζεται πιο
συστηµατικά για καλύτερη υγεία, υπάρχουν οφέλη και για το µυαλό µέσα από την
τακτική άσκηση.

  
Η Independent επε- σήµανε τέσσερα από αυτά τα «κέρδη» για το
µυαλό µέσα από την άσκηση:

1. Φτιάχνει τη διάθεση Μελέτη έχει δείξει ότι η
τακτική άσκηση βοηθά στη βελτίωση της διάθεσης. Αρκετές πρόσφατες έρευνες
κατέληξαν ότι είτε κάνετε ασκήσεις µε βαράκια, είτε κάνετε τζόκινγκ, η άσκηση
µειώνει το άγχος και βελτιώνει συνολικά την πνευµατική υγεία. Έρευνα που
έγινε πρόσφατα σε 8.000 ∆ανούς, 16-65 ετών, συµπέρανε ότι γενικά, άνθρωποι που
γυµνάζονται τακτικά είναι πιο ικανοποιηµένοι µε τη ζωή τους και περισσότερο
ευτυχισµένοι, σε σύγκριση µε εκείνους που δεν ασκούνται. Επίσης, η Αµερικανική
Ενωση Ψυχολόγων αναφέρει ότι η άσκηση µπορεί να βοηθήσει κάποιον να αισθάνεται
πιο χαρούµενος και σε κάποιες περιπτώσεις τα αποτελέσµατα είναι άµεσα. «Η σύν-
δεση άσκησης και διάθεσης είναι αρκετά δυνατή. Συνήθως, µέσα σε πέντε λεπτά
µετά από µέσης έντασης άσκηση µπορεί να νιώσει κανείς βελτίωση της διάθεσης»,
δηλώνει ο Μάικλ Οτο, καθη- γητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήµιο της Βοστόνης.

 2.
Μειώνει το άγχος Η άσκηση µπορεί να βοηθήσει στη µείωση του επιπέδου άγχους,
όπως και να βελτιώσει την ικα- νότητα του ατόµου να χειριστεί το άγχος και να
ανταποκριθεί σε έντονες καταστάσεις. «Η γυµναστική είναι ίσως ένας τρόπος
βιολογικής ενδυνάµωσης του µυαλού, ώστε το άγχος να έχει µικρότερο αντίκτυπο»,
εξήγησε ο Οτο.

3. Ενισχύει την αυτοπεποίθηση Είτε πρόκειται για συνέπεια των
αλλαγών στο σώµα, είτε γιατί αισθάνεται υπερήφανος κανείς επειδή κατάφερε να
ολοκληρώσει ένα πρόγραµµα γυµναστικής, η τακτική άσκηση µπορεί να ενι- σχύσει
την αυτοπεποίθηση.

4. Βοηθά στον ύπνο Πρόσφατη έρευνα σε νεαρούς ανθρώπους
συµπέρανε ότι εκείνοι που γυµνάζονται εντατικά τα βράδια, κοιµούνται καλύτερα από
όσους δεν γυµνάζονται καθόλου, ή το κάνουν σε µικρότερες εν- τάσεις. Επίσης,
εκείνοι που ασκούνται έντονα κοιµούνται πιο γρήγορα και βαθιά και ξυπνούν
λιγότερες φορές κατά τη διάρκεια τη νύχτας.