Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Εύκολοι τρόποι να καταλάβετε αν έχετε το σωστό βάρος


Πολλές φορές δεν είναι απόλυτα τα όρια του φυσιολογικού βάρους για τον κάθε άνθρωπο. Οι παρακάτω τρόποι θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε πού βρίσκεστε. Όλοι ξέρουµε πως ο πιο δηµοφιλής τρόπος να υπολογίσουµε κατά πόσο το βάρος µας είναι φυσιολογικό είναι ο ∆είκτης Μάζας Σώµατός µας. Κι όµως, αν πιστέψουµε τα αποτελέσµατα αυτού του απλού υπολογισµού, εκατοµ- µύρια ανθρώπων ανά τον κόσµο θεωρούνται από υπέρβαροι, µέχρι και πα- χύσαρκοι, ενώ στην πραγµατικότητα είναι εντελώς υγιείς. Αυτό συµβαίνει επειδή ο ∆ΜΣ δεν υπολογίζει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, συνεπώς είναι εύκολο να λάβουµε παραπλανητικά αποτελέσµατα.

Για παράδειγµα, ένας άν- θρωπος αναστήµατος λίγο πιο κάτω από τον µέσο όρο, που είναι ιδιαίτερα µυώδης, µπορεί να θεωρηθεί υπέρβαρος βάσει του ∆ΜΣ του, ενώ το ποσο- στό σωµατικού λίπους του να είναι πολύ χαµηλό. Με ποιους τρόπους, όµως, µπορούµε να υπολογίσουµε αν έχουµε το σωστό βάρος; Ας ρίξουµε µια µατιά σε τέσσερις µεθόδους που ίσως είναι πιο ακριβείς…

• Περίµετρος της µέσης Αν έχετε περιττό λίπος στην περιοχή της κοιλιάς, βρίσκεστε σε αυξηµένο κίνδυνο για καρδιοπάθεια και διαβήτη τύπου
2. Τυλίξτε µια µεζούρα γύρω από την µέση σας, λίγο πιο πάνω από τα οστά των γοφών, δηλαδή κοντά στον αφαλό σας, και µετρήστε την περίµετρο της µέσης σας. Για την µέση γυναίκα, µια υγιής µέτρηση είναι λιγότερο από 89 εκατοστά, ενώ για τους άν- τρες το όριο βρίσκεται στα 101 εκατοστά.

• Παλµοί της καρδιάς εν ώρα ανάπαυσης Τοποθετήστε δύο δάχτυλα σε κάποιο σηµείο που να µπορείτε να ακούσετε τους παλµούς σας – συνήθως πάνω στον καρπό ή στον λαιµό σας – και µε- τρήστε τους χτύπους της καρδιάς σας για ένα λεπτό. Οτιδήποτε ανάµεσα στους 60 και τους 100 θεωρείται φυσιολογικό. Όσο πιο χαµηλός είναι ο αριθ- µός, σε τόσο καλύτερη φυσική κατάσταση βρίσκεστε. Αν δεν γυµνάζεστε, οι παλµοί σας θα είναι ανεβασµένοι, καθώς η καρδιά σας θα αναγκάζεται να δουλεύει πιο έντονα.

• Ποσοστό του σωµατικού λίπους Σε αντίθεση µε τον ∆είκτη Μάζας Σώµατος, το ποσοστό του σωµατικού µας λίπους µας αποκαλύπτει πόσο περιττό λίπος έχουµε στο σώµα µας, ξε- χωριστά από την µυϊκή µας µάζα. Για τις γυναίκες, φυσιολογικό ποσοστό θε- ωρείται οτιδήποτε ανάµεσα σε 20% και 32%. Στους άντρες, οτιδήποτε ανάµεσα σε 18% µε 24%. Μπορείτε να κάνετε µία λιποµέτρηση για να ανα- καλύψετε το ποσοστό του σωµατικού σας λίπους, µια διαδικασία στην οποία ένα µηχάνηµα στέλνει ηλεκτρισµό σε όλο σας το σώµα, ώστε να υπολογίσει πόσο λίπος έχετε σε σχέση µε µυϊκή µάζα. Μετά τα αποτελέσµατά σας, µπο- ρείτε πιο εύκολα να οργανώσετε τις αλλαγές που χρειάζεται να κάνετε στον τρόπο ζωής σας.

 • Βασικός µεταβολικός ρυθµός Ο βασικός µεταβολικός ρυθµός µας υπολογίζει παράγοντες όπως το ύψος, το βάρος, το φύλο, τα επίπεδα σωµατικής δραστηριότητάς µας αλλά και την ηλικία, για να υπολογίσει τον αριθµό των θερµίδων που καταναλώνουµε όταν το σώµα µας είναι θεωρητικά ανενεργό.

Επίσης, µπορούµε να τον χρησιµοποιήσουµε για να υπολογίσουµε πόσες θερµίδες θα χρειαστεί να κόψουµε από την καθηµερινή µας διατροφή για να έχουµε επιθυµητά αποτελέσµατα όταν προσπαθούµε να χάσουµε βάρος. (Πηγή: iatrone.gr)