Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Τα 17 λαθη του βιογραφικου

Οι υπεύθυνοι προσλήψεων αγαπούν πολύ να αναφέρουν σε κάθε ευκαιρία ότι µπορούν να απορρίψουν ένα βιογραφικό, αφού το κοιτάξουν για µερικά δευτερόλεπτα και έναν υποψήφιο µετά από δύο λεπτά.

Για να φτά- σετε στο δεύτερο στάδιο και να έχετε ελπίδες- θα πρέπει πρώτα να έχετε αριστεύσει στο πρώτο αποφεύγοντας τα πιο συνηθισµένα λάθη.

∆ιαπράξτε κάτι από τα παρακάτω και δεν θα σας ειδοποιήσει κανείς για συνέντευξη.

• Ορθογραφικά και συντακτικά λάθη Αυτό δεν χρειάζεται ανάλυση. Απλώς απαγο- ρεύονται. Ειδικά όταν κάπου στο cover letter γρά- φετε ότι δίνετε «προσοχή στη λεπτοµέρεια». Ο αρµόδιος ακόµα γελάει.

• Όταν δεν επικεντρώνεστε στη συγκεκριµένη θέση ∆εν υπάρχει βιογραφικό one-size-fits-all. Για κάθε δεδοµένη θέση, τα προσόντα και η προϋπηρεσία σας θα πρέπει να προσαρµόζονται ανάλογα. Αν η συνέντευξη είναι σε startup δεν γράφετε πως όνειρό σας είναι να δουλέψετε σε πολυεθνική. Αν η δουλειά απαιτεί συγγραφή κειµένων µην βάλετε φάτσα-κάρτα το πτυχίο στα µαθηµατικά.

• Όταν γράφετε γενικότητες ∆εν γράφουµε «βοήθησα σε σηµαντική αύξηση των πωλήσεων», αλλά «πέτυχα 25% αύξηση των πωλήσεων µαζί µε την οµάδα µου». Επίσης, άλλο να γράψετε «γνώσεις Excel» και άλλο «άριστη χρήση των pivot tables και των conditional formulas».

• Όταν η διεύθυνση κατοικίας σας είναι σε άλλη πόλη Σε κανέναν δεν αρέσει να σκέφτεται ότι µένετε 50 χλµ µακριά και σε περίπτωση που σας προσλά- βει θα αργείτε επειδή πότε θα πέφτετε σε κίνηση και πότε θα χάνετε τη συγκοινωνία. Αν πράγµατι στοχεύετε σε µια θέση σε άλλη πόλη, µην αναφέρετε καθόλου διεύθυνση ή βάλτε ενός φίλου. Αν σας θέλουν θα σας βρουν στο κινητό.

• Μην γράφετε µυθιστόρηµα Το βιογραφικό είναι αποτελεσµατικό όταν είναι σύντοµο, σαφές, χρονολογηµένο κ.λπ. Αφήγηση τύπου «αφού τελείωσα το πανεπιστήµιο, και µετά από πολλή σκέψη, αποφάσισα να βελτιώσω τις ικανότητές µου ως…» δεν θα διαβαστεί ποτέ. Πώς να διαβαστεί από τον κάλαθο των αχρήστων;

• ∆εν χρειάζονται όλες οι δουλειές σας Αν είστε προγραµµατιστής κανείς δεν θέλει να µάθει ότι κρατήσατε περίπτερο. Αν είστε διαφηµι- στής δεν έχει καµία σηµασία ότι δουλέψατε σε ερ- γοστάσιο. Κρατήστε τις δουλειές εκείνες που έχουν σχέση µε τη θέση που διεκδικείτε και ανα- φέρετε τις άλλες συνοπτικά ή καθόλου.

• Όταν αγνοείτε την προσωπικότητά σας Στο χώρο εργασίας έχουµε να κάνουµε µε αν- θρώπους, συνεπώς είναι καλό να γνωρίζει ο άλλος τα χόµπι και τα ταλέντα σας. Αν είστε πρωταθλη- τής στο Trivial Pursuit µπορείτε να το συµπεριλά- βετε, θα εκληφθεί ως ένδειξη ευφυίας (ή και κοµπασµού αν είστε άτυχοι).

• Όταν τυπώνετε σε Times New Roman Η αισθητική παίζει µεγάλο ρόλο. Καθώς το µάτι του υπεύθυνου «σκανάρει» το βιογραφικό πρέπει να πέφτει στη σηµαντική πληροφορία η οποία δεν πρέπει να χάνεται επειδή ξεχάσατε τη στοίχιση και τα bullets, επειδή έχετε διπλά space ή άσχετες πα- ραγράφους. Αλλά το χειρότερο δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι όταν χρησιµοποιείτε Times New Roman. Οι υπεύθυνοι προσλήψεων τα θεωρούν εξίσου τραγικά µε τα Comic Sans. Και όλοι ξέρετε πόσο χάλια είναι τα Comic Sans. Επιλέξτε µια sansserif γραµµατοσειρά όπως η Helvetica.

• O βαθµός του πτυχίου Με την εξαίρεση να πρόκειται για την πρώτη σας δουλειά ή πρακτική, κανείς δεν δίνει δεκάρα µε πόσο βγάλατε το πανεπιστήµιο. Αν είστε στην αγορά εργασίας για περισσότερο από 3-4 χρόνια µπορείτε να τον παραλείψετε εντελώς.

• Όταν το βιογραφικό µοιάζει µε ζωγραφικό πίνακα Γραφικά, δηµιουργικές πινελιές, χρώµατα κ.λπ. δεν έχουν καµία θέση στο βιογραφικό σας, ακόµα και αν η δουλειά σας είναι γραφίστας. Ή µάλλον, ειδικά αν είστε γραφίστας. Οι καλοί γραφίστες έχουν αισθητική και ποτέ δεν θα έκαναν στο βιο- γραφικό τους τόσο κακό.

• Όταν δεν λινκάρετε πουθενά Αν έχετε προσωπική σελίδα στο LinkedIn φυσικά και θα το αναφέρετε. Αν έχετε online portfolio, ένα blog ή κάτι άλλο που σχετίζεται µε τη θέση που κυνηγάτε – και που δεν θα σας φέρει σε δύσκολη θέση, πάντα – πρέπει να το συµπεριλάβετε.

• Όταν υπερτονίζετε τα κατορθώµατά σας Στις µέρες µας σχεδόν οτιδήποτε µπορεί να δια- σταυρωθεί online. Σιγουρευτείτε πως όσα γρά- φετε είναι αληθή. Αλλά ακόµα και αν είναι, δεν χρειάζεται να αναφέρεστε σε αυτά µε αλαζονεία και έπαρση. Βιογραφικό γράφετε, όχι έπος.

• Όταν δεν χρησιµοποιείτε action verbs Αν γράφετε στα αγγλικά, µια φράση που στα ελ- ληνικά είναι σωστή ίσως εδώ δεν είναι πια. Π.χ. µην ξεκινάτε φράσεις µε το «Responsible for..». Κα- λύτερα είναι ρήµατα όπως «Resolved», «Organized», «Led» κ.λπ.

• Όταν «θάβετε» την πραγµατικά σχετική πλη- ροφορία Ανάλογα µε τη θέση που διεκδικείτε, τονίστε και τα αντίστοιχα επιτεύγµατα. Αν η σχετική σας εµ- πειρία είναι δύο εταιρείες πίσω, δεν χρειάζεται να ακολουθήσετε αυστηρή χρονολογική σειρά

. • Όταν γράφετε σε τρίτο πρόσωπο Μπορείτε αναφερόµενος στον εαυτό σας να γράψετε κάτι σαν «Είναι απόφοιτος του LSE και έχει εργαστεί σε σηµαντικές θέσεις…», και µετά να παρακολουθήσετε τον υπεύθυνο να γελάει µέχρι δακρύων. Α, όχι, δεν θα τον δείτε. ∆εν θα σας καλέσει ποτέ.

• Μην «κολλάτε» σε έναν τίτλο Σηµασία σε µια θέση έχει το αντικείµενο της ερ- γασίας και η φύση των καθηκόντων, όχι τόσο ο τίτλος. Αν ήσασταν υπεύθυνος λογισµικού, αλλά στην πραγµατικότητα διενεργούσατε πωλήσεις, επικεντρώστε στα καθήκοντα όταν περιγράφετε την εµπειρία σας.

• Μην τα αποκαλύπτετε όλα ∆είτε το βιογραφικό ως ένα teaser, σαν trailer µιας πολύ ενδιαφέρουσας ταινίας που όποιος το διαβάσει θα θέλει να τη δει οπωσδήποτε. Η πραγ- µατική προβολή θα γίνει στο interview και εκεί θα έχετε όλη την ευκαιρία να ξεδιπλώσετε το ταλέντο σας και να πάτε για… το Όσκαρ.

Πηγές

  • e-dimosio.gr