Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Πώς βλάπτουν τη µνήµη µας οι κοινοποιήσεις στα κοινωνικά δίκτυα

 

Οι κοινοποιήσεις είναι κάτι που κάνουν λιγότερο ή
περισσότερο όλοι οι χρήστες των κοι- νωνικών δικτύων. Ωστόσο, η ανταλλαγή
πληροφοριών µε αυτόν τον τρόπο ίσως δη- µιουργεί «παρεµβολές» στη µνήµη µας και
την ικανότητα µας να µαθαίνουµε πράγµατα, σύµφωνα µε νέα έρευνα.
Σύµφωνα µε την
Daily Mail, οι ερευνητές ανα- κάλυψαν ότι το να κάνει κάποιος retweet και να
ανταλλάσσει πληροφορίες µέσω κοινοποιήσεων στα κοινωνικά δίκτυα µπορεί να οδηγήσει
σε «γνωστική υπερφόρτωση», που µπορεί να µει- ώσει την απόδοση µας στον
πραγµατικό κόσµο.
Ο καθηγητής Wang Qi, ειδικός στη διαµόρφωση της συµπεριφοράς
των ανθρώπων στο Πανεπι- στήµιο του Κορνέλ στη Νέα Υόρκη, δήλωσε:

«Οι
περισσότεροι άνθρωποι δεν δηµοσιεύουν πρωτότυπες ιδέες πια. Απλά µοιράζονται
µε τους φίλους τους αυτά που διαβάζουν.

Αλλά δεν συνειδητοποιούν ότι αυτές οι
κοινοποιήσεις κρύβουν ένα µειονέκτηµα. Μπορεί να παρεµβαίνουν σε άλλα πράγµατα
που κάνουµε.»

Ο καθηγητής Wang και οι συνεργάτες του πραγµατοποίησαν µια σειρά
από πειράµατα για να διερευνήσουν την επίδραση των retweets και τα αποτελέσµατα
δηµοσιεύτηκαν σε αντί- στοιχο περιοδικό. Το πείραµα έγινε σε µια οµάδα φοιτητών
στο πανεπιστήµιο του Πεκίνου οι οποίοι χωρίστηκαν σε δύο οµάδες και τους δόθηκε
µια σειρά από µη- νύµατα από το Weibo, το κινεζικό ισοδύναµο του Twitter. Στη
µία οµάδα δόθηκε η επιλογή να κάνει αναδηµοσίευση ή να προχωρήσει στο επόµενο
µήνυµα.

Στην άλλη οµάδα δεν δόθηκε η επιλογή της αναδηµοσίευσης. Αργότερα,
τους δόθηκαν κάποια τέστ τα οποία είχαν σχέση µε τα µηνύµατα που µόλις είχαν
δια- βάσει. Αυτοί που είχαν δυνατότητα αναδηµοσίευ- σης είχαν δώσει διπλάσιες
λάθος απαντήσεις από τους υπόλοιπους καθώς, σύµφωνα µε τους ερευνητές, δεν
είχαν επεξεργαστεί καλά όσα είχαν διαβάσει.

Στη συνέχεια έκαναν ακόµη ένα
τεστ, διαφορετικού τύπου και πάλι τα αποτελέσµατα ήταν τα ίδια. Οι ερευνητές
αναφέρουν ότι ουσιαστικά η αναδηµοσίευση κάνει τους χρήστες να µην εµπεδώνουν
πολύ καλά αυτά που διαβάζουν και αποδυναµώνεται η µνήµη τους.