Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Βιβλία που αξίζει να διαβάσετε!

Από τούτη εδώ τη στήλη, θα περάσουν βιβλία που αξίζει να
διαβάσετε. Βιβλία που αποτελούν νέες κυκλοφορίες ή κλασικά αριστουργήµατα που
αξίζουν µία θέση στην καρδιά και τη βιβλιοθήκη µας.

• «ΑΛΛΑΞΕ ΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ
ΣΟΥ, ΑΛΛΑΞΕ ΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ» GILL EDWARDS Εκδόσεις ∆ΙΟΠΤΡΑ, σελ. 496, τιµή 17,50
ευρώ

Γεφυρώνοντας την επιστήµη και την πνευµατικότητα, το βιβλίο αυτό εξηγεί
µέσα από µια επαναστατική θε- ραπευτική προσέγγιση, που βασίζεται στις
τελευταίες έρευ- νες, ότι ο νους και το σώµα αποτελούν αδιαχώριστα µέρη της
ίδιας δοµής και ότι τα συ- ναισθήµατα παίζουν καθοριστικό ρόλο στην υγεία και
στη νόσηση. Μάθετε πώς: Το σώµα µιλά συµβολικά µέσα από τα συµπτώµατα και τις
παθήσεις, Οι αρνητι- κές σκέψεις ενεργοποιούν στο σώµα την αντί- δραση στρες
που οδηγεί στη νόσηση, Η απαλλαγή από τα παλιά µοτίβα σκέψης µπορεί όχι µόνο να
αντιστρέψει τους µηχανισµούς της νό- σησης και να θεραπεύσει τραύµατα, αλλά
επίσης να προσελκύσει πιο θετικά γεγονότα και αίσιες συνθήκες στη ζωή σας. Με
τη δύναµη της συνει- δητότητας µπορείτε να απελευθερωθείτε από τα περιοριστικά
µοτίβα και να δηµιουργήσετε µια ζωή γεµάτη υγεία και ευτυχία.

 • «Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΗΣ
ΣΕΛΗΝΗΣ» DION FORTUNE Εκδόσεις ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ, σελ. 351, τιµή 17 ευρώ

Η Λίλιθ Λε Φέι
είναι µια παράξενη γυναίκα µε βάση τα πρότυπα της προπολεµικής βρετανικής
κοινωνίας. Ζει µόνη της, ασκεί αρχαία µαγεία, και αναζητά έναν άνδρα που θα
γίνει ιερέας της σε- λήνης και θα τη βοηθήσει να αλλάξει τον κόσµο. Μία σειρά
από συγ- κυρίες την οδηγούν στο πρόσωπο του Ρούπερτ Μάλκολµ, ενός διάσηµου καθη-
γητή νευρολογίας µε ιδιαίτερη προσωπι- κότητα. Η συνάν- τησή του µε τη Λίλιθ
γίνεται η αιτία για να υποβληθεί σε µια βαθιά ψυχοπνευµα- τική µεταµόρφωση. Το
µυθιστόρηµα έχει πρωταγωνίστρια την κυ- ρίαρχη προσωπικότητα της γυναίκας
µάγισσας, η οποία χρησιµοποιεί τις δυνάµεις της σελήνης για να δώσει µια
βαθύτερη διάσταση στις σχέσεις των δύο φύλων και για να απελευθερώσει το εσωτε-
ρικό δυναµικό που διαθέτει η ανθρώπινη ύπαρξη.
 
• «ΓΙΑΤΙ ∆ΕΝ ΜΟΥ ΤΟ ΕΙΠΕ
ΚΑΝΕΙΣ;» ΝΙΚΟΛ ΜΑΝΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Εκδόσεις ∆ΙΟΠΤΡΑ, σελ. 280, τιµή 13 ευρώ

Στην
εποχή που ζούµε, οι άνθρωποι τείνουν να βιώνουν περισσότερες κατα- στάσεις
στρες και σύγχυσης παρά ηρε- µίας και ευχαρίστη- σης. Αυτό οφείλεται στο ότι
απλά δεν έχουν διδαχτεί όλους τους κανόνες που διέπουν τη ζωή και επο- µένως
δεν γνωρίζουν πώς να κερδίσουν αυτό το «παιχνίδι». Ο σκοπός του βιβλίου είναι
να διδάξει αυτούς τους κανόνες. Να ανοίξει ένα νέο παρά- θυρο στο µυαλό,
παρουσιάζοντας τις παραµέ- τρους εκείνες που θα βοηθήσουν στη διαµόρ- φωση µιας
ζωής αφθονίας και πληρότητας. Εάν είστε πραγµατικά αποφασισµένοι να αλλάξετε τη
ζωή σας, να εγκαταλείψετε τις δικαιολογίες σας και να προχωρήσετε στον δρόµο
που θα σας οδη- γήσει στα όνειρά σας, τότε αυτό το βιβλίο είναι για εσάς.

 • «ΤΑ
ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗΣ» Dr. ROBERT ANTHONY Εκδόσεις ∆ΙΟΠΤΡΑ, σελ.
224, τιµή 13 ευρώ

Μήπως υποτιµάτε την αξία σας; Μήπως φοβάστε ότι θα κάνετε ή
θα πείτε κάτι που είναι λάθος; Τώρα, όπως τόσοι άλλοι, µπορείτε να απολαύσετε
την προ- σωπική σας ιστορία επιτυχίας, µαθαίνον- τας τις αρχές της απόλυτης
αυτοπεποί- θησης. Σε αυτό το βι- βλίο, ο ∆ρ Ρόµπερτ Άντονι αποκαλύπτει τα
µυστικά που διδά- σκει στα εργαστήρια αυτοβελτίωσης και στα σεµι- νάριά του,
που έχουν αλλάξει τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων. Θα µάθετε: Πώς να αξιοποιείτε τη
δη- µιουργική φαντασία σας και να τη χρησιµοποιείτε για να αποκτήσετε ό,τι
επιθυµείτε, Πώς να απαλλάξετε το µυαλό σας από το φόβο, την ανησυχία και τις
ενοχές και να ξεπεράσετε τις αποτυχίες σας, Τους καλύτερους τρόπους για να
επικοινωνείτε µε τους άλλους, Τους πιο απλούς τρόπους για να αποκτήσετε
ξεκάθαρη οπτική των πραγµάτων και να θέσετε στόχους, Τις χαρές και τα οφέλη της
διαφορετικότητας.

Γράφει ο ΝΝέαέα ΣΣελίδα ελίδα ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ,
Συγγραφέας