Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Δήμος Αγίας Παρασκευής, Νέος καθαρισμός νησίδας Λεωφ. Μεσογείων

Νέος  καθαρισμός της νησίδας  της Λεωφ. Μεσογείων στο ύψος της Αγίας
Παρασκευής διενεργείται τις τελευταίες μέρες από την Περιφέρεια Αττικής.


Υπενθυμίζουμε
ότι η νησίδα έχει καθαριστεί τους τελευταίους μήνες, από την Περιφέρεια, άλλες τέσσερεις
φορές με πιο πρόσφατη στις αρχές Ιανουαρίου.