Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Αποφάσεις 6ης Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου

Συνεδρίασε την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και
αποφάσισε σχετικά με τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης που συζητήθηκαν:


1.      Έγκριση σύναψης και όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος για την
μελέτη:  «Σύνταξη Συμπληρωματικών Μελετών
για την Ωρίμανση και την  Κατασκευή των
Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Έργα Ενίσχυσης
Υφιστάμενου Συλλεκτήρα Σ7», συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00 €,
(συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 23%).: το
θέμα που εισηγήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα, Ερμίνα Κυπριανίδου,
εγκρίθηκε ομόφωνα ως προς την εισήγηση και κατά πλειοψηφία ως προς τα πρόσωπα
της Επιτροπής Παρακολούθησης


2.      Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πετρούπολης για το έργο: «Δράσεις  κοινωνικής πολιτικής για την ενίσχυση
οικογενειών που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας στην περιοχή του Δήμου
Πετρούπολης», συνολικού προϋπολογισμού 83.760,00 € (πλέον ΦΠΑ): το θέμα αποσύρθηκε


3.      Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 287/2015 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής και έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης: «Παρακολούθηση
τοξικών ή και δυνητικώς τοξικών 
μικροφυκών στις ζώνες παραγωγής και αλιείας οστρακοειδών της Περιφερειακής
Ενότητας Δυτικής Αττικής»,
προϋπολογισμού
10.920,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και των νόμιμων κρατήσεων 10%): το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής
Αττικής, Γιάννης Βασιλείου, εγκρίθηκε ομόφωνα


4.      Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες της
Περιφέρειας Αττικής έτους 2016: το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης
Οικονομικών, Χρήστος Καραμάνος, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία


5.      Έγκριση σκοπιμότητας για την υποβολή αίτησης συμμετοχής της
Περιφέρειας Αττικής στο Πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας «Balkan-Med» και αναζήτηση
εταίρων: το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Βόρειου Τομέα, Γιώργος
Καραμέρος, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία