Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Κατεδάφιση παλαιού κτίσματος και ανέγερσης 1ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνας

Τη Δευτέρα 22/02/2016 ξεκίνησαν οι εργασίες κατεδάφισης
του παλαιού κτίσματος του 1ου Δ.Σ (Σπαθάρη) και ανέγερσης του νέου
σχολείου.


Με την υπ.αριθμ. 802/15 άδεια κατεδάφισης θα
ολοκληρωθούν οι εργασίες που αφορούν την απομάκρυνση του παλαιού σχολικού
συγκροτήματος και αμέσως θα ξεκινήσουν οι εργασίες ανέγερσης του νέου σχολείου
με την υπ. αριθμ. 796/14 άδεια ανέγερσης.


Οι παραπάνω εργασίες στο σύνολό τους εκτελούνται με
την επίβλεψη των ΚτΥπ. (Κτιριακές Υποδομές Α.Ε) και αποτελούν η μία συνέχεια
της άλλης στην σύμβαση που έχει υπογραφεί με την ανάδοχο εταιρεία που έχει
εγκατασταθεί στο χώρο και εκτελεί το έργο.


Ο Δήμος από την μεριά του βρίσκεται δίπλα,
παρακολουθεί και βοηθά με όποιον τρόπο μπορεί στην απρόσκοπτη συνέχιση των
εργασιών ώστε το όνειρο, οι αγώνες και η προσπάθεια τόσον χρόνων να γίνει πραγματικότητα.