Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα

Ακατάλληλο συμπλήρωμα διατροφής ανακοίνωσε ο ΕΟΦ

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΕΟΦ

 

Σε ανάκληση παρτίδων του συµπληρώµατος διατροφής Nox Pump
προχώρησε ο Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων (ΕΟΦ). Ειδικότερα, ανακαλείται η
παρτίδα 13053803 του προϊόντος Nox Pump, λόγω παρουσίας των µη εγκεκριµένων
ουσιών methyl-synephrine (Oxilofrine), bσeta-methyl pheneth ylamine και
bete-dimethyl phenethylamine.
Το προϊόν διακινείται ως συµπλήρωµα διατροφής
και η εν λόγω παρτίδα διανεµήθηκε από την Naskor B.V., Ολλανδίας. Επίσης
ανακαλείται η παρτίδα 14053334 του προϊόντος Nox Pump, λόγω παρουσίας των µη
εγκεκριµένων ουσιών methylsynephrine (Oxilofrine), betamethylphenethylamine και
bete-dimethylphenethylamine, του µη εγκεκριµένου νεοφανούς τροφί- µου (novel
food) ως συστατικό Acacia rigidula.
Το προϊόν διακινείται ως συµπλήρωµα
διατροφής και η εν λόγω παρτίδα διανεµήθηκε από την SFD SA, Πολωνίας. Ο ΕΟΦ
σηµειώνει ότι η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό µέτρο για την προάσπιση της
δηµόσιας υγείας και καλεί τις εταιρείες που είναι υπεύθυνες για τη διακίνηση
των παρτίδων του προϊόντος στην Ελλάδα να επικοινωνήσουν άµεσα µε τους πελάτες
τους, προκειµένου να το αποσύρουν από την αγορά.